סיכת סמל אגף קהילה ומשמר אזרחי (אק''מ)

Price: 10 - 15 $

סיכת סמל אגף קהילה ומשמר אזרחי, מהתקופה בה היה אגף עצמאי עד 2012. נענד ע"י מפעילי בסיסי / יחידות מתנדבים, מתנדבים, ושוטרי מש"ק. עם הכפפת השיטור הקהילתי והפעלת מתנדבים על אגף המבצעים, הוחלף בסמל אג"מ לכול אותם עלי תפקידים שהוזכרו.

Found 16 Members with collections where you can find the Badge:

Found 6 Members who wish to trade this badge:

Found 2 Members who have the badge in their wishlist:

Seller List: