יוסי סולומין

registered 2015-10-30 02:45:08

אספן מזה 55 שנה מגדולי האוספים בארץ אסף כוחות הבטחון והצלה אוסף סיכות פצ'ים תגי יחידה סרטי זרוע אבזמים וכד' ממלחהע הראשונה ועד היום חנות ענקית באי ביי http://stores.ebay.com/ISRAEL-INSIGNIA מוזמנים להכנס

http://stores.ebay.com/ISRAEL-INSIGNIA

added 4983

change 2220

View the complete collection

View the whole list

View the whole list

View the whole list

View all Activity