YEHUDA GABAY

registered 2015-08-26 23:00:44

בעל אוסף נכבד ומיוחד של סיכות, תגי מתכת ובד, מחזיקי מפתחות, כובעים ואביזרים , אוסף ייחודי למשטרת ישראל מהקמת המדינה וטרום ההקמה עד היום .. כ"כ ניתן למצוא באוסף פריטים כנ"ל של משטרות בחו"ל לרבות דגמי כלי רכב. כעיקרון האיסוף על בסיס החלפות !!! כל המעוניין לביצוע החלפות , בשמחה.

added 150

change 175

View the complete collection

View the whole list

View the whole list

View the whole list

View all Activity