YEHUDA GABAY

registered 2015-08-26 23:00:44

בעל אוסף נכבד ומיוחד של סיכות, תגי מתכת ובד, מחזיקי מפתחות, כובעים ואביזרים , אוסף ייחודי למשטרת ישראל מהקמת המדינה וטרום ההקמה עד היום .. כ"כ ניתן למצוא באוסף פריטים כנ"ל של משטרות בחו"ל לרבות דגמי כלי רכב. כל המעוניין לביצוע החלפות ' בשמחה המעוניינים לרכוש פריטים מוזמנים לפנות בפרטי.

gabay1215@gmail.com

added 170

change 216

View the complete collection

View the whole list

View the whole list

View the whole list

View all Activity