סיכת סמל אגף קהילה ומשמר אזרחי (אק''מ)

Цена: 10 - 15 $

סיכת סמל אגף קהילה ומשמר אזרחי, מהתקופה בה היה אגף עצמאי עד 2012. נענד ע"י מפעילי בסיסי / יחידות מתנדבים, מתנדבים, ושוטרי מש"ק. עם הכפפת השיטור הקהילתי והפעלת מתנדבים על אגף המבצעים, הוחלף בסמל אג"מ לכול אותם עלי תפקידים שהוזכרו.

יוני תורגמן Добавил

Найдено 16 коллекций, где вы можете найти этот знак:

Найдено 6 участников заинтересованных в обмене:

Найдено 2 желающих заполучить знак:

Список продавцов: