יחדת ספיר - כח התערבות ארצי מוזהב

Price: 5 - 10 $

סיכה הנושאת את סמל מגדל השמירה של משמר הגבול
כנפיים של יסמ”ג , מפת ארץ ישראל ובתחתית כתוב ספיר

shmuel polak Added By

Found 7 Members with collections where you can find the Badge:

Found 1 Members who wish to trade this badge:

Found 3 Members who have the badge in their wishlist:

Seller List: