יחדת ספיר - כח התערבות ארצי מוזהב

Цена: 5 - 10 $

סיכה הנושאת את סמל מגדל השמירה של משמר הגבול
כנפיים של יסמ”ג , מפת ארץ ישראל ובתחתית כתוב ספיר

shmuel polak Добавил

Найдено 7 коллекций, где вы можете найти этот знак:

Найдено 1 участников заинтересованных в обмене:

Найдено 3 желающих заполучить знак:

Список продавцов: