משמר העם ירושלים

Price: 50 - 100 $

סיכת משמר העם ירושלים גירסה- 1.
סמל משמר העם בירושלים. נענד ע"י אנשי משמר העם בתקופת המצור על ירושלים.

shmuel polak Added By

Found 6 Members with collections where you can find the Badge:

Found 1 Members who wish to trade this badge:

Found 2 Members who have the badge in their wishlist:

Seller List: