משמר העם ירושלים

Price: 50 - 100 $

סיכת משמר העם ירושלים גירסה- 1.
סמל משמר העם בירושלים. נענד ע"י אנשי משמר העם בתקופת המצור על ירושלים.

shmuel polak Added By