משמר העם ירושלים

Цена: 50 - 100 $

סיכת משמר העם ירושלים גירסה- 1.
סמל משמר העם בירושלים. נענד ע"י אנשי משמר העם בתקופת המצור על ירושלים.

shmuel polak Добавил

Найдено 5 коллекций, где вы можете найти этот знак:

Найдено 1 участников заинтересованных в обмене:

Найдено 5 желающих заполучить знак:

Список продавцов: