המרכז ללימודי המשטרה

Price: 5 - 10 $

סמל המדריך דגם 5.
הסמל הינו גרסה צבעונית של דגמים קודמים, 3-4 שהיו בגוון כסוף.
סמל המדריך נענד על חפי כיס ימין לכל לסגל ההדרכה בבית הספר הארצי לשוטרים ובמכללות השונות, החל משנת 2006.
הסיכה נענדה במלמ"ש ( המרכז ללימודי המשטרה ) בקרית אתא (ליד שפרעם), או בשמו הקודם בא"ר (בית הספר הארצי לשוטרים) וכיום במכללה הלאומית לשוטרים בבית שמש.

Found 12 Members with collections where you can find the Badge:

Found 6 Members who wish to trade this badge:

Found 0 Members who have the badge in their wishlist:

Seller List: