המרכז ללימודי משטרה - כסוף

Price: 5 - 10 $

סיכה ישנה של המלמ"ש (המרכז ללימודי המשטרה) בקרית אתא (ליד שפרעם), או בשמו הקודם בא"ר (בית הספר הארצי לשוטרים).

Found 12 Members with collections where you can find the Badge:

Found 3 Members who wish to trade this badge:

Found 0 Members who have the badge in their wishlist:

Seller List: