"עדים במדים"- משלחת משטרת ישראל למחנות ההשמדה בפולין - דגם 2

Price: 5 - 10 $

הסיכה מוענקת בטכס סיום המשלחת בפולין במחנה בירקנאו. נענדת על דש כיס החולצה (הימני בד"כ).

Found 10 Members with collections where you can find the Badge:

Found 1 Members who wish to trade this badge:

Found 1 Members who have the badge in their wishlist:

Seller List: