סיכת טייס מסוקים

Price: 15 - 20 $

סיכת סמל יחידה 55, היחידה האווירית במשטרה. הסיכה משמשת לסיירי אוויר כסיכת מקצוע בהעדר סיכת מקצוע מוגדרת.

Found 6 Members with collections where you can find the Badge:

Found 1 Members who wish to trade this badge:

Found 5 Members who have the badge in their wishlist:

Seller List: