דרגות סנ"ץ (סגן ניצב) רקומות

Price: 5 - 10 $

דרגות שדה רקומות סנ"ץ (למעיל, סוודר או מדי ב').