הסמל הראשון של החג"מ (חינוך גופני מורחב) -ראשית הגדנע 1938 שהקים ד"ר ארתור בירם בהנחיית בן גוריון בתקופת המאורעות

Price: 15 - 30 $

כינוס ראשון שהיה היסוד לחג"מ - גדנ"ע כחינוך קדם צבאי תחת עינה הפקוחה של ממשלת המנדט

  • Category badges
  • Wearing breast badge
  • man, bow & arrow, text Picture components
  • Caption ללמד בני יהודה קשת כינוס בתיה"ס תרצ"ח
  • Shape irregular
  • Material
  • Size 13×18 mm
  • Maker
  • Period 1938 -

Found 6 Members with collections where you can find the Badge:

Found 1 Members who wish to trade this badge:

Found 0 Members who have the badge in their wishlist:

Seller List: