הסמל הראשון של החג"מ (חינוך גופני מורחב) -ראשית הגדנע 1938 שהקים ד"ר ארתור בירם בהנחיית בן גוריון בתקופת המאורעות

Цена: 15 - 30 $

כינוס ראשון שהיה היסוד לחג"מ - גדנ"ע כחינוך קדם צבאי תחת עינה הפקוחה של ממשלת המנדט

  • Категория Знаки
  • Как носить нагрудный знак
  • человек, лук и стрелы, текст Рисунок
  • Надпись ללמד בני יהודה קשת כינוס בתיה"ס תרצ"ח
  • Форма неопределенная форма
  • Материал
  • Размер 13×18 мм
  • Производитель
  • Год выпуска 1938 -
יוסי סולומין Добавил

Найдено 6 коллекций, где вы можете найти этот знак:

Найдено 1 участников заинтересованных в обмене:

Найдено 0 желающих заполучить знак:

Список продавцов: