מקהנ"ר (מפקדת קצין הנדסה ראשי)

Price: 5 - 10 $

התג שימש בעבר כתג חיילי עבור כל יחידות חיל ההנדסה, עד להוצאת תג לכל יחידה בחיל.

Found 14 Members with collections where you can find the Badge:

Found 2 Members who wish to trade this badge:

Found 0 Members who have the badge in their wishlist:

Seller List: