מקהנ"ר (מפקדת קצין הנדסה ראשי)

Цена: 5 - 10 $

התג שימש בעבר כתג חיילי עבור כל יחידות חיל ההנדסה, עד להוצאת תג לכל יחידה בחיל.

שמוליק ורדי Добавил

Найдено 14 коллекций, где вы можете найти этот знак:

Найдено 2 участников заинтересованных в обмене:

Найдено 0 желающих заполучить знак:

Список продавцов: