חטיבה- 226 / לשעבר חטיבה- 80 עוצבת נשר

Price: 8 - 10 $

פאץ׳ חטיבה- 226 / לשעבר חטיבה- 80 עוצבת נשר טכנולוגיית הולוגרם.
נוסדה כחטיבה- 80, אחר כך חטיבה- 317, אחר כך חטיבה- 939 ,אחר כך חטיבה- 226.

Found 2 Members with collections where you can find the Badge:

Found 0 Members who wish to trade this badge:

Found 0 Members who have the badge in their wishlist:

Seller List: