חטיבה- 226 / לשעבר חטיבה- 80 עוצבת נשר

Цена: 8 - 10 $

פאץ׳ חטיבה- 226 / לשעבר חטיבה- 80 עוצבת נשר טכנולוגיית הולוגרם.
נוסדה כחטיבה- 80, אחר כך חטיבה- 317, אחר כך חטיבה- 939 ,אחר כך חטיבה- 226.

יוסי סולומין Добавил

Найдено 2 коллекций, где вы можете найти этот знак:

Найдено 0 участников заинтересованных в обмене:

Найдено 0 желающих заполучить знак:

Список продавцов: