סט אותות מיוחד, כולל אות אומץ, שני אותות מופת וצל"ש המפכ"ל

Price: 40 - 50 $

המעוטר היחודי הוא מפקח מ' מפקד צוות ביחידת המסתערבים איו"ש של מג"ב הוא בדואי ואחד הלוחמים היחידים בישראל שנושא 5 עיטורים וצלשים

Guy Shapiro Added By

Found 1 Members with collections where you can find the Badge:

Found 1 Members who wish to trade this badge:

Found 2 Members who have the badge in their wishlist:

Seller List: