סט אותות מיוחד, כולל אות אומץ, שני אותות מופת וצל"ש המפכ"ל

Цена: 40 - 50 $

המעוטר היחודי הוא מפקח מ' מפקד צוות ביחידת המסתערבים איו"ש של מג"ב הוא בדואי ואחד הלוחמים היחידים בישראל שנושא 5 עיטורים וצלשים

Guy Shapiro Добавил

Найдено 1 коллекций, где вы можете найти этот знак:

Найдено 1 участников заинтересованных в обмене:

Найдено 2 желающих заполучить знак:

Список продавцов: