תג שם זמני

Price: 5 - 10 $

תג שם זמני לזיהוי שוטר - ע”ג כותפת במעיל
תג אפור מלבן חלק תחתון עגול
הכתב והסמל בצבע כחול
בתג חלונית להוספת שם השוטר ומ.א.

YEHUDA GABAY Added By

Found 7 Members with collections where you can find the Badge:

Found 1 Members who wish to trade this badge:

Found 0 Members who have the badge in their wishlist:

Seller List: