תג שם זמני

Price: 5 - 10 $

תג כחול עם אפשרות הוספת שם השוטר , בכתב יד או הדפסה גירסה ראשונה , מיועד לענידה על מעיל

YEHUDA GABAY Added By

Found 8 Members with collections where you can find the Badge:

Found 3 Members who wish to trade this badge:

Found 0 Members who have the badge in their wishlist:

Seller List: