סיכת 8 שנות התנדבות במשא''ז

Price: 10 - 15 $

סיכה שניתנ לאחר 8 שנות התנדבות במשא"ז. יש לסיכה זו שני גדלים וכן קיימת גרסת ציפוי אמייל.

Found 14 Members with collections where you can find the Badge:

Found 4 Members who wish to trade this badge:

Found 0 Members who have the badge in their wishlist:

Seller List: