דרגת צווארון רנ"ג דור א' סוהר שב"ס

Price: 5 - 10 $

דור ראשון של סמלי דרגות צווארון לנגדים בשב"ס. כיום לא בשימוש לאחר שהוחלפו בדור ב' ובהמשך בדרגות כתף לנגדים הנהוגות עד עצם היום הזה.

Found 3 Members with collections where you can find the Badge:

Found 0 Members who wish to trade this badge:

Found 0 Members who have the badge in their wishlist:

Seller List: