דרגת צווארון סוהר שב"ס - רס"ב.

Price: 15 - 20 $

דור שני של סמלי דרגות צווארון לנגדי שב"ס. כיום לא בשימוש. הוחלפו בדרגות כתף לנגדים.

Found 5 Members with collections where you can find the Badge:

Found 0 Members who wish to trade this badge:

Found 2 Members who have the badge in their wishlist:

Seller List: