מרחב העמקים

Price: 15 - 20 $

סיכת סמל מרחב העמקים דגם - 1, גרסה שניה גדולה.
סיכת מרחב העמקים של המחוז הצפוני במתכונתו הישנה. בשל שינוי אירגוני שהיה ב- 2011 בוטל דרג המרחבים של המחוז הצפוני הישן וגזרת האחריות התחלקה מחדש בין מחוז חוף ומחוז צפוני ( חדש ) העובדים ישירות מול תחנות המשטרה שבתחומיהם.

Found 6 Members with collections where you can find the Badge:

Found 1 Members who wish to trade this badge:

Found 1 Members who have the badge in their wishlist:

Seller List: