המחלקה לקשרי חוץ ושיתוף פעולה בינלאומי

Price: 18 - 20 $

סיכת סמל המחלקה לקשרי חוץ ושיתוף פעולה בינלאומי במשטרת ישראל.
המחלקה כפופה פיקודית למפכ"ל ופועלת לקידום תדמיתה ומעמדה של משטרת ישראל כמשטרה מובילה בקרב משטרות העולם, כמו כן אחראית על כל היבטי שיתוף הפעולה הבינלאומי של משטרת ישראל עם מקביליה וארגונים נוספים לאכיפת החוק בעולם.

Found 5 Members with collections where you can find the Badge:

Found 3 Members who wish to trade this badge:

Found 3 Members who have the badge in their wishlist:

Seller List: