הסיירת הארצית של יחידת האופנועים במתנ"א סוג 3

Price: 10 - 20 $

סמל סיירת האופנועים " סיירת ארצית"
במרכזו אופנוע , מתחת סמל אגף התנוע עם הכתובית סיירת ארצית, סמל המשטרה בחלקו העליו, מעוטר בזוג כנפיים קצרצרות ומצידיו מעוטר בעלי זית

YEHUDA GABAY Added By

Found 7 Members with collections where you can find the Badge:

Found 2 Members who wish to trade this badge:

Found 3 Members who have the badge in their wishlist:

Seller List: