בית מעצר מגרש הרוסים

Price: 5 - 50 $

סיכת סמל בית מעצר אבו כביר
נקרא גם בית מעצר תל אביב.
גירסה מאוחרת לאספנים, הסמל המקורי יוצר בהטבעה ולא ביציקה.

Found 12 Members with collections where you can find the Badge:

Found 2 Members who wish to trade this badge:

Found 0 Members who have the badge in their wishlist:

Seller List: