משטרת התנועה

Price: 5 - 10 $

סיכה זו מאחדת את כל יחידות התנועה במשטרת ישראל, בשנים האחרונות הוכפפו מקצועית למטה אגף התנועה כל יחידות התנועה ( תחנות ומרחבים כפופים לק. את"ן מרחבי , שהם כפופים לקצין את"ן מחוזיים הכפופים מקצועית לראש אגף התנועה ).

Found 15 Members with collections where you can find the Badge:

Found 2 Members who wish to trade this badge:

Found 0 Members who have the badge in their wishlist:

Seller List: