דרגת שדה מפקח

Price: 5 - 10 $

דרגת שדה של מפקח מג"ב רקומה ע"ג כותפת בצבע ירוק זית.
דרגת שדה מיועדות לענידה על בגדי ב' לפעילות יומיומית ומבצעית.

  • Category field uniform
  • Wearing shoulder rank
  • star Picture components
  • Caption
  • Shape rectangle
  • Material cloth
  • Size 60×95 mm
  • Maker
  • Period -

Found 5 Members with collections where you can find the Badge:

Found 2 Members who wish to trade this badge:

Found 0 Members who have the badge in their wishlist:

Seller List: