זיהוי פלילי

Price: 10 - 15 $

סיכת סמל חטיבת הזיהוי פלילי ( מז"פ ).
גרסה ראשונה לאחר שהיחידה הפכה לחטיבה.

Found 5 Members with collections where you can find the Badge:

Found 5 Members who wish to trade this badge:

Found 3 Members who have the badge in their wishlist:

Seller List: