המחוז הצפוני

Price: 10 - 20 $

סיכת סמל המחוז הצפוני דגם- 1 במבנה הישן הכולל- 4 מרחבים.
עד שנת- 1994 מחוז צפוני כלל את מרחב גליל, עמקים, חיפה ושומרון , לפיכך בסמל זה- 4 נקודות המציינים מרחבים.
בשנת- 1994 לאחר ארועי מערת המכפלה, הופרד מרחב שומרון ממחוז צפוני ( ומרחב יהודה ממחוז דרומי ) ובמקביל הוקם מרחב ש"י - שומרון ויהודה.

Found 7 Members with collections where you can find the Badge:

Found 3 Members who wish to trade this badge:

Found 1 Members who have the badge in their wishlist:

Seller List: