אות מלחמת העצמאות ועיטור לוחמי המדינה

Price: 20 - 25 $

Found 3 Members with collections where you can find the Badge:

Found 1 Members who wish to trade this badge:

Found 3 Members who have the badge in their wishlist: