אגף הטכנולוגיה והתקשוב

Price: 15 - 20 $

סיכת אגף הטכנולוגיה והתקשוב גירסה- 2.
האגף הוקם ב- 2018.

Guy Shapiro Added By

Found 5 Members with collections where you can find the Badge:

Found 3 Members who wish to trade this badge:

Found 3 Members who have the badge in their wishlist:

Seller List: