אגודת נכי המלחמה בנאצים

Price: 10 - 15 $

סיכת אגודת נכי המלחמה בנאצים גירסה- 1.
סמל אגודת נכי המלחמה בנאצים ( א.נ.מ ), מכונים גם בשם אגודת הווטרנים ישראל, ארגון חיילים ופרטיזנים - נכי המלחמה בנאצים.
האתר שלהם - http://www.disabled-veterans.org.il/he/

להב לוי Added By

Found 7 Members with collections where you can find the Badge:

Found 1 Members who wish to trade this badge:

Found 2 Members who have the badge in their wishlist:

Seller List: