יחידת משקיפי תנועה ית"מ.

Price: 6 - 12 $

סיכת יחידת משקיפי התנועה של הית"מ (יחידת תנועה מתנדבים במדים).
בשיא שנות ההתנדבות במשמר האזרחי והקמת הית"מים (יחידות תנועה במדים) היו מתנדבים שהוסמכו לשמש גם כמשקיפי תנועה, ולאכוף גם בזמן בו אינם בפעילות משטרתית / משא''ז, כנגד נהגים שעברו בפניהם עבירות תנועה.
עם ביטול פרוייקט משקיפי התנועה, בוטלה גם יחידת משקיפי התנועה של הית"מ, והמתנדבים המוסמכים יכלו / יכולים לאכוף עבירות תנועה בהיותם במשמרת / בתפקיד בלבד.

Found 1 Members with collections where you can find the Badge:

Found 0 Members who wish to trade this badge:

Found 3 Members who have the badge in their wishlist:

Seller List: