אות הלח"י

Price: 100 - 200 $

אות הלח"י ( לוחמי חרות ישראל ).