טייסת תחזוקה - ביסל"א 883 (בית ספר להגנה אווירית)

Price: 5 - 10 $

תג רקום (פאץ') של טייסת תחזוקה ביסל"א 883 (בית הספר להגנה אווירית) החל משנת 2011.
לשעבר ביסנ"מ (בית הספר לנ"מ - נגד מטוסים).
עם השינוי במערך הנ"מ והחלפת שם ל "מערך ההגנה האווירית" (הגנ"א), הוחלף סמל הטייסת במוטיב חדיש יותר,
הממחיש את האיום הנוכחי של המערך: ירוט טילי אוייב ע" מערך טילי הגנה.

Found 3 Members with collections where you can find the Badge:

Found 1 Members who wish to trade this badge:

Found 0 Members who have the badge in their wishlist:

Seller List: