סמל הבריגדה - מלחמת העולם השניה

Price: 10 - 20 $

סמל הח"יל החטיבה היהודית הלוחמת