יחידה- 5353 - רוכב שמים

Price: 10 - 15 $

תג יחידה- 5353 - רוכב שמים.
התג היה בשימוש בין השנים 2010-2015 ולאחר מכן בין השנים 2015-2019 חלק מעוצבת קלע דוד.
משנת- 2019 חלק מעוצבת כדור האש.
טעות בהדפסה.

Found 1 Members with collections where you can find the Badge:

Found 1 Members who wish to trade this badge:

Found 0 Members who have the badge in their wishlist:

Seller List: