מקחצ''ר - מפקדת קצין חי"ר וצנחנים ראשי

Price: 5 - 10 $

סיכת מקחצ''ר - מפקדת קצין חי"ר וצנחנים ראשי גירסה- 3.
סמל ישן עם- 3 צבעים המסמלים את חטיבות צנחנים, גולני והנח"ל. הסמל שונה לאחר צירוף חטיבת גבעתי ושוב שונה לאחר צירוף חטיבת כפיר.

<a href="https://www.zeho.co.il/" target="_blank" style=""> <img src=&quot;https://allbadges.net/banner2.jpg" alt="" style=" max-width: 100%; margin: 0 auto; "> </a>

Found 9 Members with collections where you can find the Badge:

Found 2 Members who wish to trade this badge:

Found 0 Members who have the badge in their wishlist:

Seller List: