חיל הנדסה

Price: 10 - 15 $

סמל כובע חיל ההנדסה - דגם- 2, גוון ארד.
סמל ישן עם הכיתוב "חיל הנדסה" ללא ״ה׳״ הידיעה. כלומר לפני השינוי שארע ב- 1989.

Found 4 Members with collections where you can find the Badge:

Found 2 Members who wish to trade this badge:

Found 2 Members who have the badge in their wishlist:

Seller List: