יחידת הצלפים משא''ז / אק''מ תחרות אביב- 89 גניגר

Price: 10 - 20 $

סיכת יחידת הצלפים משא''ז / אק''מ תחרות אביב- 89 גניגר.
בשיתוף אק"מ ( אגף קהילה ומשמר אזרחי ) ( CGSSA ) CAL GUNS SHOOTING SPORT ASSOCIATION.
סיכה זו שימשה את יחידת הצלפים במשא"'ז / אק"מ - לציון תחרויות קליעה תקופתיות שמועדן ומיקומן נחרטו בחלקה התחתון על פס הזהב ( לדוגמה - תחרות אביב אליקים 1990 ).

Found 1 Members with collections where you can find the Badge:

Found 0 Members who wish to trade this badge:

Found 2 Members who have the badge in their wishlist:

Seller List: