צבא ההגנה לישראל

Price: 10 - 12 $

בשנת 1989 בוצﬠה רפורמה לשונית בכל תגי כובﬠ של צה"ל. לכל שם החיל התווספה ה"א הידיעה

Found 11 Members with collections where you can find the Badge:

Found 1 Members who wish to trade this badge:

Found 1 Members who have the badge in their wishlist:

Seller List: