פמ יחידה מיוחדת אולי פלוגה מיוחדת או פיקוד מיוחד

Price: 50 - 65 $

מהקובץ המצורף ניתן ללמוד כי עיסוק היחידה בתקופת המנדט היה בשמירה בייצוב וגיבוש הסדר הציבורי, הבטחון האישי ודפוסי המנהל העצמי.