משטרת עיריית תל אביב כתובת כתף גירסא- 4.

Price: 500 - 530 $

משטרת תל אביב הייתה משטרה עירונית שפעלה כמשטרה עצמאית למחצה בעיר תל אביב בתקופת המנדט הבריטי, החל משנת 1921 ועד 1932, כאשר סופחה למשטרת המנדט.המשטרה גדלה במהירות, במקביל לצמיחתה המהירה של העיר, מספר תושבי העיר גדל בתוך חמש שנים, מאלפיים לכ-35,000 נפש ומספר השוטרים בעיר גדל מ-13 בשנת 1921 (קצין, סמל, סמל-שני ועשרה שוטרים) ל-74 בשנת 1925 (קצין, סמל, סמל-שני ו-71 שוטרים).

במשטרת תל אביב היו חמש מחלקות:

מחלקת התנועה – עסקה בפיקוח על תנועת כלי הרכב הממונעים והלא ממונעים ותנועת בהמות רכיבה.
מחלקת החקירות – עסקה בחקירת תלונות, חיפוש פושעים והגשת תביעות.
מחלקת שמירת הלילה – עסקה בשמירה במהלך הלילות ובפיקוח על התאורה החשמלית.
מחלקת הביטחון הציבורי הכללי – שוטרי המחלקה הזאת איישו את נקודות המשטרה הקבועות.
מחלקת הפיקוח – עסקה בפיקוח על קיום חוקי העזר העירוניים.
בנוסף למחלקות אלה, במשטרת תל אביב הייתה תזמורת בת 20 נגנים.
משטרת תל אביב שוייכה לדיוויזיה K של המחוז הדרומי של משטרת המנדט.

Found 1 Members with collections where you can find the Badge:

Found 0 Members who wish to trade this badge:

Found 1 Members who have the badge in their wishlist: