פלח"צ פלוגות חילוץ והצלה רותם

Price: 10 - 12 $

גדוד שחר הוא גדוד החילוץ הראשון ובו 3 פלוגות הפלוגה השלישית שהוקמה בנובמבר 2004

Found 1 Members with collections where you can find the Badge:

Found 0 Members who wish to trade this badge:

Found 0 Members who have the badge in their wishlist: